Showing all 5 results

Xem danh mục
Đang xem 9 24 36
đóng

Kệ Siêu Thị S08-120120

970.000 VNĐ
MÔ TẢ SẢN PHẨM: 
 • Kệ đơn (kệ áp tường)
 • Dài 120 x Rộng 45 x Cao 120 x 3 mâm Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện, độ bền cao. Bao gồm nẹp nhựa mica bảng giá
 • Chi tiết bao gồm: - Trụ L 120: 2 cái - Khung lưới 120 x 120: 1 cái - Mâm 45 x 120: 1 cái - Mâm 35 x 120: 2 cái - Tay bass: 4 cái
đóng

Kệ Siêu Thị S08-120150

1.235.000 VNĐ
MÔ TẢ SẢN PHẨM: 
 • Kệ đơn (kệ áp tường)
 • Dài 120 x Rộng 45 x Cao 150 x 4 mâm Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện, độ bền cao. Bao gồm nẹp nhựa mica bảng giá
 • Chi tiết bao gồm: - Trụ L 150: 2 cái - Khung lưới 120 x 150: 1 cái - Mâm 45 x 120: 1 cái - Mâm 35 x 120: 3 cái - Tay bass: 6 cái
đóng

Kệ Siêu Thị S08-90120

855.000 VNĐ
MÔ TẢ SẢN PHẨM: 
 • Kệ đơn (kệ áp tường)
 • Dài 90 x Rộng 45 x Cao 120 x 3 mâm Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện, độ bền cao. Bao gồm nẹp nhựa mica bảng giá
 • Chi tiết bao gồm: - Trụ L 120: 2 cái - Khung lưới 90 x 120: 1 cái - Mâm 45 x 90: 1 cái - Mâm 35 x 90: 2 cái - Tay bass: 4 cái
đóng

Kệ Siêu Thị S08-90150

1.065.000 VNĐ
MÔ TẢ SẢN PHẨM: 
 • Kệ đơn (kệ áp tường)
 • Dài 90 x Rộng 45 x Cao 150 x 4 mâm Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện, độ bền cao. Bao gồm nẹp nhựa mica bảng giá
 • Chi tiết bao gồm: - Trụ L 150: 2 cái - Khung lưới 90 x 150: 1 cái - Mâm 45 x 90: 1 cái - Mâm 35 x 90: 3 cái - Tay bass: 6 cái
đóng

Kệ Siêu Thị S08-90180

1.285.000 VNĐ
MÔ TẢ SẢN PHẨM: 
 • Kệ đơn (kệ áp tường)
 • Dài 90 x Rộng 45 x Cao 180 x 5 mâm Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện, độ bền cao. Bao gồm nẹp nhựa mica bảng giá
 • Chi tiết bao gồm: - Trụ L 180: 2 cái - Khung lưới 90 x 180: 1 cái - Mâm 45 x 90: 1 cái - Mâm 35 x 90: 4 cái - Tay bass: 8 cái