Showing 1–12 of 16 results

Xem danh mục
Đang xem 9 24 36
đóng

TRỌN BỘ 1 CAMERA DAHUA 1.0MP

2.735.000 VNĐ
MÔ TẢ SẢN PHẨM: Trọn Bộ Camera Quan Sát Dahua 1.0MP > Độ phân giải 1.0 Megapixel > Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh, vỏ kim loại, định dạng lưu trữ H264 > Camera HDCVI dome 1.0 Megapixel, hồng ngoại 25m. Báo giá chi tiết click xem thêm  
đóng

TRỌN BỘ 1 CAMERA HIKVISION 1.0MP

2.635.000 VNĐ
MÔ TẢ SẢN PHẨM: Trọn Bộ Camera Quan Sát Hikvision 1.0MP > Độ phân giải 1.0 Megapixel > Đầu ghi hình HDTVI 4 kênh, vỏ kim loại, định dạng lưu trữ H264+ > Camera HDTVI dome/thân 1.0 Megapixel, hồng ngoại 20m. Báo giá chi tiết click xem thêm  
đóng

TRỌN BỘ 2 CAMERA DAHUA 1.0MP

3.470.000 VNĐ
MÔ TẢ SẢN PHẨM: Trọn Bộ Camera Quan Sát Dahua 1.0MP > Độ phân giải 1.0 Megapixel > Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh, vỏ kim loại, định dạng lưu trữ H264 > Camera HDCVI dome 1.0 Megapixel, hồng ngoại 25m. Báo giá chi tiết click xem thêm
đóng

TRỌN BỘ 2 CAMERA HIKVISION 1.0MP

3.270.000 VNĐ
MÔ TẢ SẢN PHẨM: Trọn Bộ Camera Quan Sát Hikvision 1.0MP > Độ phân giải 1.0 Megapixel > Đầu ghi hình HDTVI 4 kênh, vỏ kim loại, định dạng lưu trữ H264+ > Camera HDTVI dome/thân 1.0 Megapixel, hồng ngoại 20m. Báo giá chi tiết click xem thêm  
đóng

TRỌN BỘ 3 CAMERA DAHUA 1.0MP

4.605.000 VNĐ
MÔ TẢ SẢN PHẨM: Trọn Bộ Camera Quan Sát Dahua 1.0MP > Độ phân giải 1.0 Megapixel > Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh, vỏ kim loại, định dạng lưu trữ H264 > Camera HDCVI dome 1.0 Megapixel, hồng ngoại 25m. Báo giá chi tiết click xem thêm
đóng

TRỌN BỘ 3 CAMERA HIKVISION 1.0MP

4.305.000 VNĐ
MÔ TẢ SẢN PHẨM: Trọn Bộ Camera Quan Sát Hikvision 1.0MP > Độ phân giải 1.0 Megapixel > Đầu ghi hình HDTVI 4 kênh, vỏ kim loại, định dạng lưu trữ H264+ > Camera HDTVI dome/thân 1.0 Megapixel, hồng ngoại 20m. Báo giá chi tiết click xem thêm  
đóng

TRỌN BỘ 4 CAMERA DAHUA 1.0MP

5.340.000 VNĐ
MÔ TẢ SẢN PHẨM: Trọn Bộ Camera Quan Sát Dahua 1.0MP > Độ phân giải 1.0 Megapixel > Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh, vỏ kim loại, định dạng lưu trữ H264 > Camera HDCVI dome 1.0 Megapixel, hồng ngoại 25m. Báo giá chi tiết click xem thêm
đóng

TRỌN BỘ 4 CAMERA HIKVISION 1.0MP

4.940.000 VNĐ
MÔ TẢ SẢN PHẨM: Trọn Bộ Camera Quan Sát Hikvision 1.0MP > Độ phân giải 1.0 Megapixel > Đầu ghi hình HDTVI 4 kênh, vỏ kim loại, định dạng lưu trữ H264+ > Camera HDTVI dome/thân 1.0 Megapixel, hồng ngoại 20m. Báo giá chi tiết click xem thêm  
đóng

TRỌN BỘ 5 CAMERA DAHUA 1.0MP

6.775.000 VNĐ
MÔ TẢ SẢN PHẨM: Trọn Bộ Camera Quan Sát Dahua 1.0MP > Độ phân giải 1.0 Megapixel > Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh, vỏ kim loại, định dạng lưu trữ H264 > Camera HDCVI dome 1.0 Megapixel, hồng ngoại 25m. Báo giá chi tiết click xem thêm
đóng

TRỌN BỘ 5 CAMERA HIKVISION 1.0MP

6.075.000 VNĐ
MÔ TẢ SẢN PHẨM: Trọn Bộ Camera Quan Sát Hikvision 1.0MP > Độ phân giải 1.0 Megapixel > Đầu ghi hình HDTVI 8 kênh, vỏ kim loại, định dạng lưu trữ H264+ > Camera HDTVI dome/thân 1.0 Megapixel, hồng ngoại 20m. Báo giá chi tiết click xem thêm  
đóng

TRỌN BỘ 6 CAMERA DAHUA 1.0MP

7.510.000 VNĐ
MÔ TẢ SẢN PHẨM: Trọn Bộ Camera Quan Sát Dahua 1.0MP > Độ phân giải 1.0 Megapixel > Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh, vỏ kim loại, định dạng lưu trữ H264 > Camera HDCVI dome 1.0 Megapixel, hồng ngoại 25m. Báo giá chi tiết click xem thêm
đóng

TRỌN BỘ 6 CAMERA HIKVISION 1.0MP

6.710.000 VNĐ
MÔ TẢ SẢN PHẨM: Trọn Bộ Camera Quan Sát Hikvision 1.0MP > Độ phân giải 1.0 Megapixel > Đầu ghi hình HDTVI 8 kênh, vỏ kim loại, định dạng lưu trữ H264+ > Camera HDTVI dome/thân 1.0 Megapixel, hồng ngoại 20m. Báo giá chi tiết click xem thêm