THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

  • VP Đại diện: Lô 12 – Đường B7 – Khu VCN Phước Hải – Nha Trang – Khánh Hòa
  • Điện thoại: (0258)6 51 4567 – 0866 76 00 76
  • Email: cctv.cameragts@gmail.com